Kick-off FIER&: Samen naar een dementievriendelijk Deventer

Vrijdag 15 juni was de kick-off van FIER&: Samen naar een dementievriendelijk Deventer.

FIER& streeft naar een Deventer waarin mensen met én zonder dementie zoveel mogelijk meedoen en samendoen. Erbij horen, aandacht, begrip voor elkaar en ontmoeten staan hierbij centraal. Op basis van gelijkwaardigheid, een wederzijdse klik en gedeelde interesses en hobby’s ontstaan duo’s of kleine groepen van mensen met en zonder dementie die samen actief zijn. 
FIER& is ontstaan vanuit de vraag van inwoners met dementie en hun familie. De Vrijwilligerscentrale Deventer heeft deze aanpak, samen met alle betrokkenen, casemanagers en medewerkers van het sociaal team ontwikkeld en heeft de projectleiding. Lees hier meer of neem contact op met Lia van Nimwegen. 

 

Inmiddels is een vervolgbijeenkomst gepland op 26 september. Kijk in onze agenda voor de details.