Wilsbekwaamheid

Maak wilsonbekwaamheid bespreekbaar...

Iemand met dementie verliest steeds meer de grip op de wereld. Daarom is het van belang tijdig na te denken over het behartigen van de belangen van de persoon met dementie. Praat hierover en regel dit op tijd.

 

Wilsbekwaamheid
Door dementie raakt iemand op een gegeven moment wilsonbekwaam. Dit betekent dat hij in bepaalde situaties de gevolgen van zijn handelen of beslissingen niet meer kan overzien.  Maar wat is er nodig wanneer iemand dit niet meer kan? Zorg dat er op tijd over gesproken wordt.  

  • Bespreek het met elkaar in een gesprek. Wie moeten er op de hoogte zijn? Nodig deze mensen uit bij het gesprek.
  • Bespreek de drie hoofdonderwerpen: welzijn, gezondheid en financiën. 

Meer informatie vindt u op de website van Alzheimer Nederland, klik hier

Boeken

Diensten