Wanneer naar de huisarts?

Een bezoek aan de huisarts is aangeraden als u een abnormale vergeetachtigheid of een duidelijke verstoring van het dagelijkse leven ziet.

Wanneer naar de huisarts

Abnormale vergeetachtigheid kan zich op vele manieren uiten. Het onthouden van namen, adressen en telefoonnummers gaat achteruit, men kan de weg niet meer vinden, raakt dingen kwijt, vergeet het licht of gas uit te doen of kan niet meer goed met geld omgaan. Een waarschuwingsteken is ook dat belangrijke afspraken worden vergeten. Een onderzoek door de huisarts is ook gewenst bij regelmatige valpartijen. Of bij plotseling krachtverlies in armen of benen, ook als dat langzaam weer herstelt. Let ook op bij een scheve mondhoek, dubbelzien, bij vaak verslikken of moeilijkheden bij het praten.

Om een beeld te krijgen zal de huisarts vragen stellen aan de patiënt om te kijken hoe het geheugen is.  Daarnaast zal de huisarts ook vragen stellen aan de patient en aan de naaste over  het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven. Uiteraard vindt er ook een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats.

Specialist

Bij een vermoeden dat er mogelijk sprake is van dementie, zal de huisarts de patiënt in de meeste gevallen doorverwijzen naar een specialist voor nader onderzoek. Dit kan een geriater, neuroloog, of psychiater zijn.

Meer informatie over het onderzoek door de geriater in het Deventer Ziekenhuis vindt u hier

Boeken

Diensten