Sport en bewegen

Er is overtuigend bewijs dat bewegen en sporten niet alleen leuk is, maar ook positieve effecten heeft op de fysieke en mentale gezondheid.
De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in Deventer zo lang mogelijk en op een zo plezierig mogelijke wijze kunnen deelnemen aan sportieve
activiteiten.

Een actueel overzicht van sport en beweegactiviteiten vindt u  onder andere op de website van sportbedrijf Deventer. Door het invullen van een zoekterm, bijvoorbeeld 'dementie', krijgt u snel in beeld welke mogelijkheden er zijn.

Speciaal voor mensen ouder dan 60 jaar met geheugenproblemen / dementie die thuis wonen en zelfstandig (eventueel met een rollator of stok) kunnen lopen is het programma DOET ontwikkeld.

DOET is een programma van een half jaar. U gaat drie keer per week bewegen. Dit doet u twee keer per week in een vaste groep van ongeveer 6 deelnemers, onder begeleiding van een fysiotherapeut. U oefent bij een sportvereniging en gaat wandelen in de bossen van Stichting IJssellandschap. Daarnaast oefent u een keer per week thuis met uw naaste of een vrijwilliger. De fysiotherapeut komt bij u thuis om de oefeningen voor thuis uit te leggen. Tijdens het bezoek wordt meteen gekeken hoe u woont. Wellicht kunt u met tips uw thuissituatie veiliger maken zodat u langer thuis kunt wonen en de kans op ongelukken kunt verminderen. Als de fysiotherapeut inschat dat dit u zou kunnen helpen, dan wordt met u besproken of ook een ergotherapeut u thuis kan komen bezoeken.
Binnen dit programma vinden er twee informatiebijeenkomsten plaats waarbij naast bewegen ook aandacht is voor goede voeding. Het belang van goede voeding en wat goede voeding precies is, wordt in de bijeenkomst uitgelegd door een diëtist. Mocht blijken dat u meer begeleiding nodig heeft (of zou willen), om uw voedingspatroon aan te passen, dan worden de mogelijkheden met u besproken. Klik hier als u meer informatie wilt over DOET.

Boeken

Diensten