De ouderenadviseur

Wat kan de ouderenadviseur voor u betekenen?

Met het ouder worden groeit de kans dat iemand te maken krijgt met een beperking. Vaak redden ouderen zich uitstekend, maar soms is een lichte of intensievere vorm van hulp nodig. Het wegvallen van de partner, of het ontbreken van kinderen, buren of vrienden voor sociaal contact of hulp kunnen ouderen kwetsbaar maken. Maar ook lichamelijke beperkingen, zoals moeite met bukken, tillen, lopen, zien, horen en praten of een beginnend geheugenverlies kunnen tot problemen leiden, evenals een laag inkomen en taalproblemen.

ondersteuning van de ouderenadviseur

Ouderenadviseurs van Raster ondersteunen en versterken het vermogen van ouderen om zelf de regie te blijven voeren over hun leven. Alle activiteiten en diensten die worden geleverd dragen daartoe bij. Raster Welzijn werkt nauw samen met ketenpartners op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

In het werk van de ouderenadviseur staat het leven van de oudere centraal. Hierbij hoort een professional die vraaggericht werkt, die inspeelt op de werkelijke vragen en behoeften van de oudere en hem of haar en zijn of haar omgeving uitdaagt om zelf de regie over het eigen leven weer in handen te krijgen. De ouderenadviseur bevindt zich niet op kantoor, maar bij de mensen thuis en daar waar mensen elkaar ontmoeten in de wijk.

Raster werkt vanuit de visie: Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar moet.

Heeft u vragen of wilt u een beroep op het Ouderenwerk doen, aarzel dan niet te bellen naar 0570-611247  dagelijks tussen 9.00 en 13.00u.

Naar de website van Raster Ouderenadvies

Bent u niet in staat naar het Ouderenwerk toe te komen, dan kunt u bellen voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. Tot de doelgroep van het Ouderenwerk worden ouderen vanaf 65 jaar en hun mantelzorgers gerekend.

 

 

Boeken

Diensten