Omgaan met dementie

Tips voor het omgaan met dementie

Omgaan met dementie

Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun familie. Een dementerende wordt naarmate het ziekteproces vordert steeds afhankelijker van zijn omgeving. Ook voor de mantelzorger is het proces ingrijpend. Hij krijgt te maken met een continu proces van verlies en veranderende zorgtaken.

Omgaan met dementie als patiënt

Als de diagnose dementie vroegtijdig wordt gesteld, heeft iemand vaak nog inzicht in zijn ziekte. Hij merkt dat er dingen misgaan, maar begrijpt niet precies wat er aan de hand is. Vaak roept dit angst op, wat kan leiden tot boosheid, somberheid of pessimisme.

Iemand met beginnende dementie kan zich anders gedragen dan de omgeving gewend is. Dit kan leiden tot spanningen en irritaties met familieleden en vrienden. Bijvoorbeeld als pessimisme omslaat in achterdocht en agressie. Soms kunnen psychotherapie en medicijnen deze klachten verminderen

Omgaan met dementie als mantelzorger

Mantelzorgers hebben een zware taak. De zorg voor een naaste wordt vaak als vanzelfsprekend gezien en komt vaak neer op één persoon. Om niet overbelast te raken of te vereenzamen moet de mantelzorger zichzelf behoeden voor emotionele en lichamelijke overbelasting. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan; overbelasting ontstaat vaak sluipend. Het is belangrijk dat er mensen zijn die de gezondheid van de mantelzorger in de gaten houden, vanaf het moment van de diagnose. Dit kunnen vrienden en familie zijn, die de mantelzorger goed kennen. Of een professional met ervaring in dementiezorg en problemen snel kan signaleren.

Verlichten van de mantelzorg

De zwaarte van mantelzorg kan op verschillende manieren worden verlicht. Fysieke overbelasting kan worden beperkt door hulpmiddelen te gebruiken bij de verzorging. Daarnaast kan zowel fysieke als emotionele overbelasting worden verminderd als vrienden, familieleden of vrijwilligers de zorg overnemen. Bijvoorbeeld een middag per week komen oppassen of iets ondernemen met de persoon met dementie. Thuiszorg kan een deel van de praktische zorg overnemen. Daarnaast zijn er dagbehandelingen die de zorg tijdelijk of periodiek kunnen overnemen. Ook kan goede informatie de mantelzorg enorm verlichten. Door sommige situaties anders aan te pakken, kunnen frustraties of werk bespaard blijven.

Sluit aan bij de veranderende beleving

Voor iemand met dementie wordt het steeds onduidelijker wat 'het eigen leven' precies betekent. Hij is onzeker en vecht voor zijn eigen identiteit. Door aan te sluiten bij de belevingswereld laat u de persoon met dementie in zijn waarde en komt hij zoveel mogelijk tot zijn recht. Dit kan door het bieden van herkenning, veiligheid, vertrouwdheid en geborgenheid.

Zorg voor een vaste dagindeling

De wereld van iemand met dementie is onoverzichtelijk en onzeker. Het eigen geheugen is niet meer te vertrouwen. Structuur in de dag geeft houvast. Op vaste tijden opstaan, eten, rusten en andere activiteiten kunnen helpen om de dag door te komen. Een planbord met daarop de tijden van alle activiteiten biedt steun, met bijvoorbeeld '8.00 uur opstaan', '15.00 uur boodschappen doen'.

Regelmatig rusten

Het is erg vermoeiend om te leven met dementie. De hersenen zijn de hele dag bezig om de beperkingen te omzeilen en de binnenkomende informatie zo goed mogelijk een plaats te geven. Dat put uit. Het is dan ook belangrijk om gedurende de dag momenten van rust in te bouwen en om na een drukke dag een paar rustige dagen in te plannen.

Boeken

Diensten