Logeeropvang

Mogelijkheden voor weekend- midweek- en weekopvang voor mensen met dementie.

Als u gebruik maakt van zorg thuis, kunt u in aanmerking komen voor logeeropvang. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Degene die u verzorgt als mantelzorger, kan dan een aantal nachten logeren, zodat u even tijd voor uzelf hebt of er even tussenuit kunt. U kunt kijken op onderstaande website, maar ook contact opnemen met het steunpunt mantelzorg Deventer van Carinova, tel: 0900-8662.

Aanbod vervangende zorg

Een landelijk aanbod van respijtzorgvoorzieningen vindt u op de website www.respijtwijzer.nl. U kunt hier zoeken op bijvoorbeeld zorgboerderijen, logeerhuizen en vrijwillgerszorg. Maar ook op doelgroep, bijvoorbeeld dementie.

Boeken

Diensten