Het geheugensteunpunt Deventer

Wat kan het geheugensteunpunt Deventer voor u als zorgverlener betekenen?

 -       Informatievoorziening voor inwoners, mantelzorgers en professionals via de website www.geheugensteunpuntdeventer.nl; telefoon: 0570-629562 en mail: info@geheugensteunpuntdeventer.nl

 -       Vroegsignalering van problematiek en ondersteuningsbehoefte in de niet-pluis-fase van het dementieproces.

-       Zorgdragen voor ketenregie dementie voor cliënt en mantelzorger, voorkomen van hiaten in de zorg en ondersteuning

-       Doorverwijzing van cliënten/ patiënten naar het geheugensteunpunt of de casemanager dementie voor verdere begeleiding en ondersteuning.

   

Boeken

Diensten