Ergotherapie

EDOMAH: Ergotherapie bij dementie

EDOMAH: Ergotherapie bij dementie

EDOMAH is een ergotherapeutisch programma, speciaal ontwikkeld voor het inzetten van ergotherapie bij thuiswonende mensen met dementie.

In Deventer e.o. werken een aantal ergotherapeuten volgens deze methode.

Twee van hen zijn Gera Lambrechts en Marjolein Wentink.

Zij vertellen over de achtergrond en uitgangspunten van EDOMAH, wat staat voor: Ergotherapie Dementerende Ouderen en Mantelzorgers Aan Huis.

De uitganspunten van EDOMAH zijn: Vooral kijken naar wat iemand beweegt en belangrijk vindt/vond; zoeken naar zaken waar mensen in de dagelijkse praktijk tegen aan lopen; benadering van de oudere met dementie én de mantelzorger. Onderwerpen zijn dan: Veiligheid, communicatie tussen de persoon met dementie en de mantelzorger, zoeken naar mogelijkheden om dingen te blijven doen.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Een mevrouw met dementie kookte altijd de de “ouderwetse” pot. Nu is dat niet meer mogelijk, wat moet ze koken en er is te veel keuze.

De oplossing: Dhr. En mevr. besluiten samen wat ze gaan koken. De man zet de benodigde spullen klaar, en mevr. kookt op haar eigen automatisme.

Hierbij zijn een goede observatie en het zoeken naar de strategie die iemand altijd heeft toegepast belangrijk.

Een ader praktijkvoorbeeld:

Een meneer met dementie heeft geen structuur in zoeken.

Mevrouw vangt nu eerst zijn aandacht: Begin bij het begin. Waar ben je voor het laatst geweest en waar heb je je gehoorapparaat gelaten? Hierin wordt de mantelzorger duidelijk gemaakt wat de strategie van de persoon met dementie is; hoe hij/zij denkt en wat hij/zij doet. Gebruik maken van de vaardigheden die iemand al heeft, nieuwe vaardigheden aanleren bij dementie is heel moeilijk en lukt meestal niet. Begeleiding door een ergotherapeut én de mantelzorger is dan noodzakelijk.

De ergotherapeut heeft een gesprek met de client en met de mantelzorger; observeert dagelijkse activiteiten (boodschappen doen, koken, huishouden, eten etc) en geeft dan een advies.

Zo wordt voorkomen dat mensen het idee krijgen dat ze het niet goed doen of dat ze moeten veranderen.

Het toepassen van nieuwe hulpmiddelen, bijvoorbeeld een bedbeugel, wordt moeilijk aangeleerd. Het heeft dus heel veel herhaling nodig om een nieuw hulpmiddel te leren gebruiken.

Uitgangspunt is de beleving van de persoon met dementie, al verschuift de aandacht voor de inzet van ondersteuning bij gevorderde dementie steeds meer naar de mantelzorger.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aanleren van verbale en non-verbale communicatie. Hoe communiceer je met iemand met dementie? En hoe krijg je iemand zo ver dat hij/zij weer activiteiten onderneemt?

De ergotherapeut kan hierin ondersteunen. Zo komt er meer lucht, ruimte en tijd voor de mantelzorger om het op een prettige manier langer vol te houden.

Ergotherapie wordt door de zorgverzekeraar vergoed, maximaal 10 uur per client. Eventueel kan ook de mantelzorger als client worden aangemerkt, zodat er meer uren beschikbaar zijn. Ergotherapie valt wel onder het verplicht eigen risico.

Voor meer informatie:

www.edomah.nl

www.ergocentraal.nl

http://zorggroepsolis.nl/diensten/alle-diensten/220/ergotherapie

http://www.carinova.nl/ergotherapie/

 

Boeken

Diensten