Dementiezorg

casemanagement dementie valt onder de functie wijkverpleging

Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de dementiezorg. Indien u al thuiszorg ontvangt (persoonlijke zorg) dan hebt u al eens kennis gemaakt met uw wijkverpleegkundige. Indien u nog geen thuiszorg ontvangt kunt u bellen met het geheugensteunpunt voor een afspraak. Dit is kosteloos en kan zonder verwijzing van een huisarts. Tel. nr: 0570 - 629562

Een casemanager is iemand die veel weet over geheugenproblemen en dementie. Maar ook over andere redenen voor geheugenproblemen. Zij weet ook veel over onderzoeksmogelijkheden en heeft kennis van de zorg en hulp die mogelijk is in uw eigen omgeving. Casemanagement dementie kan ook worden uitgevoerd door een mantelzorgconsulent of een wijkverpleegkundige.

De casemanager is een vertrouwenspersoon en een belangenbehartiger. Zij zorgt ervoor dat de verschillende vormen van ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd zodat:

* u zo lang mogelijk thuis kunt wonen;

* vroegtijdige opsporing en behandeling kan plaatsvinden;

* problemen bespreekbaar en verminderd worden;

* overbelasting van de mantelzorger voorkomen wordt;

* opname voorkomen of uitgesteld wordt;

* de kwaliteit van leven verhoogd wordt.

 

 

 

Boeken

Diensten